Policy & Manifest

Föreningen

SunMirror


"När du köper en bok från oss köper du inte bara en bok.

Du stödjer fortsatt utgivning av unik spännande litteratur."


Policy och manifest


  • Vi vill värna om den fysiska bokens existens och mångfald trots stadigt minskad marknad.


  • Vi vill genom vårt ideella arbete inom föreningen fortsätta traditionen att ge ut litteratur med kulturell, filosofisk och informationsrik bredd. Vi vill också bidra till att lyriken fortsätter finnas på de svenska bokhyllorna till läsning.


  • Vi vill motverka den pågående trenden med begränsning till utgivningen av endast populära och säljstarka internationella titlar och på så vis väga upp mot den nuvarande utgivning som uppstått med ett fåtal stora förlagsaktörer. Vi vill också verka som ett alternativ till den begränsade distribution som egen utgivning innebär.

__


  • Vårt mål är att merparten av våra böcker ska bestå av svenska originalböcker som motvikt till internationella bästsäljares ökande dominans.


  • Vi avser att ge ut under olika förlagsnamn för att bejaka bredd och nischutgivning samt att förvärva förlagsrättigheter för att stödja återutgivning av gamla titlar.


  • Vi avser att värna om författares och illustratörers avtalsenliga ersättningar utan att begränsa utbudet till lönsamma titlar och upplagor.


  • Vi avser att genom utgivning inom föreningens ram kunna vara självfinansierande och bygga upp medel och på så vis fortsätta bredda vår utgivning av unika fysiska böcker till svenska folket.


Antaget och senast reviderat den 10:e November 2021


– o O o –


Gå till vår Webshop

Supporta oss


Du vet väl att du kan supporta föreningen i vår utgivning! 


Gör det här: Supporta oss