Dimensionell årsbok 2020

Dimensionell Årsbok 2020

- De stora rörelsernas år

Om boken

En absolut unik årsbok. Skriven med underlag från äkta kontaktpersoner och med ofta minst 10 oberoende bekräftande källor.


Tillsammans med alla de responser som uppstår i Facebook-grupper är detta en spännande och landad berättelse om det dimensionella året 2020.

Från omslaget

Det här är en absolut unik årsbok. Den är skriven med underlag från äkta kontakt-personer och med ofta minst 10 oberoende bekräftande källor. Tillsammans med alla de responser som uppstår i Facebook-grupper är detta en spännande och landad berättelse om det dimensionella året 2020.


Inflätat ligger nästan 50 fördjupningar i en mängd ämnen som rör det dimensionella med matnyttiga och välgrundade förklaringar. Fördjupningarna har fått sitt eget innehålls-register. Några av ämnena som tas upp är:

- Vad kännetecknar en tidbävning?
- Vad är Faderspolsövervikt?
- Hur finns all tid parallellt?


Med alla responser som du får läsa om i denna bok ändras bilden drastiskt av de dimensionella verkligheterna. Vi påverkas påtagligt både känslomässigt och även fysiskt under perioder när portaler står öppna.


Bakgrunden

Jag startade som tekniker och var intresserad av att bygga instrument för paranormal forskning. Men jag fann mig bli kontaktperson och har kontinuerlig kontakt sedan 1995 med mängder av möten med olika dimensionella besökare. Det är mitt forskarintresse som drivit, men också nödvändigheten av att smidigt och utan skador för någon av parterna kunna mötas för diplomatiska förhandlingar. Att förstå portaler var/är en viktig del i detta arbete.


I mina studier av portaler fann jag att folk påverkades av vilken portaltyp som var öppen och inte minst vilka händelser som skedde i kosmos dimensionellt. Det var genom Facebook-grupper som dessa samband framträdde tydligt.


Fyrtio års studier av portaler gav ett brett och mångsidigt underlag. I studien kan följande inräknas:

  • Antalet mediala personer och kontaktpersoner har i snitt varit runt 2 – 3 stycken. Uppskattningsvis över 1 000 observationer.
  • De genomgångar med elever jag haft rörande paranormala observationer omfattar över 2 000 kvalificerade observationer.
  • Kollektivt mående har sammanställts genom bland annat sms-listor. Det har gett över 40 000 observationer och rapporteringar.
  • Med hjälp av sjuksköterskor och läkare har jag haft cirka 300 observationer att komplettera med.
  • Egna observationer rör sig om runt 16 000 under 40 års tid.
    Det är med denna bas som jag presenterar dimensionella händelser och medföljande symtom som påverkat oss.


2020 är ett oförglömligt rikt år med mängder med dramatiska händelser vi känt av i våra kroppar. Det året då naturväsen satte ut för att hjälpa Modern i januari och kom lagom tillbaka från sitt uppdrag, till deras viktiga Jul.


Vilka symptom känner du igen? Har du glimtar från kosmiska händelser du känner igen? Vilka nätter var du ute på uppdrag?


Ur innehållet

Huvudavsnitten
Introduktion
Kosmiska översikter
Dimensionella året 2020
Läs mer


Fördjupningar
Kosmos olika plan
Verkliga kontra skenbara kriget
I mötet får kosmos tid och fri vilja
Var finns medvetandet?
Vilka världar är reella?
Kosmos slingrande rörelser
Tidbävning i sängen
Vanligt att folk dör kring tidshoppen?
Vad nya tidlinjen innebär
Vad är Faderspolsövervikt?
Mardrömmar och portaler
Dimensionell baksmälla
Schumann påverkar portaler
Hur gör du för att stänga ner?
Beskrivning av tidbävning
All tid finns parallellt
Svar på frågor om portaler
Ljudet av tät tystnad i portaler
Hur djur påverkas av kosmisk händ...
Förklaring av lagbärare
Tankeskräp på ryggen
Vingar och vingtips
… drygt 50 fördjupningar


Om författaren

Läs om Mikael Kvist här och besök gärna hans hemsida


Röster och recensioner

Länk till recensioner här


Utdrag

Länk till utdrag här 

Bokfakta


Författare: Mikael Kvist

Titel: Dimensionall Årsbok 2020 - De stora rörelsernas år

Utgiven: 2021

Bindning: Häftad

Format: 21x14,5 cm

Sidor: 333 s

Vikt: 445 g

ISBN: 978-91-88422-25-5

Köp boken i vår Webshop