Utdrag UM2

Bokfakta


Författare: Mikael Kvist

Titel: Utomjordisk manual II

- För förståelsen av människan

Utgiven: 2021

Bindning: Häftad

Format: 15x14,5 cm

Sidor: 266 s

Vikt: 260 g

ISBN: 978-91-88422-24-8

Utdrag ur


Utomjordisk

manual del 2

av Mikael Kvist

Introduktion:

Denna del är rena citat. Dessa är sammanställda direkt ur Förenade Flottans utbildningar för piloter som står inför kontaktsituationer med människor. Här är allt bortskalat kring som inte är begripligt för oss och vår tillvaro. Det är bara kärnfulla citat. Allt som rör det praktiska och som inte involverar förståelse för mötesproblematik och utmaningar är borttaget. Sådan som rör storpolitiska arbeten innefattas inte heller vilket är en helt annan del av utbildningarna och rör helt andra funktioner och poster inom Förenade Flottan.


Varför är inte detta som alla kanaliserade budskap? Och varför har jag inte fått höra det här om människan? Det beror på att detta är inte kanaliserat. Dessa texter är från direkta möten och interaktioner med medlemmar ur Förenade Flottan. Kanalis­ering innebär att kanalen tror sig veta vem som kommer igenom genom att kanalen tror på rösten eller impulserna inom. Sanningen är att vem som helst kan uppge vad som helst och dessvärre är hungriga människor lättbedragna. Det finns många entiteter som kan komma igenom med enda motivet att få emotionell grati­fikation. Det innebär att entiteten talar om sådant som säljer. Det vill säga är populärt just nu, innehåller stimulerande utvaldhet, lovande profetior eller skrämmande sådana. Även moraliska predikningar är bindande och ger dem utbytet de söker.


Utomjordingars paradigmskifte
Det utomjordingar står i just nu ändrar deras syn på oss och på jorden totalt. De håller på att vända från ett monopol religionsperspektiv till en tvåpolär som innefattar Moders­principen. Detta är nytt och har ännu inte landat inom dem. Därför lärs detta ut av motsvarigheten till präster som inte är präster utan tempelväktare. De som tillser kontakten med ”Källan” är öppen och flödande för gemene utomjording. De gör det på speciella platser som är mer öppna än andra. Kalla det för exceptionella portaler där de också uppför byggnader som tillvaratar och förstärker mötet med ”Källan”. Vi skulle kalla dem för tempel och det är i anslutning till dessa som piloter får sin grundläggande utbildning.


Hur de utbildas
Deras utbildning skiljer sig från vår för deras inlärning är annorlunda. Vi behöver serier av information med sammanhang och helst applicera det med övningar för att få det att landa som en förståelse och kunskap. De har uppkoppling till kollektivt medvetande vilket innebär att de absorberar helheter utan inlärning. Det kan jämföras att med sinnet var ansluten till en server och ha alla svar i ögonblicket du tänker på det. När ny information tas in görs det på ”bredden” i form av helheter. Man kan jämföra det som vi har USB-kontakt med allt kommande på tråd utmed vår tidslinje. Utomjordingars är inkopplade med en bred parallellport (sådan finns inte längre för de är för dyra) – allt kommer in som färdiga koncept.


Insikter i vågor
Chockvågor går genom utomjordingars kroppar när insikterna landar i dem. För att låta dessa helheter landa går de med ett kort stycke text i sitt sinne som typ ett av dessa citat. De låter den först höras inom. De uttalar textavsnittet och är stilla. De ser vad som ger genklang inom dem. De stannar i tystnad länge tills de läser den igen. De låter den också kontempleras. Kalla det för att de belyser utsagan från olika håll genom frågor. När texten blir kunskap faller den plötslig på plats inom dem och åtföljs av ett inre ljus i vilken tecken uppstår som motsvarar insiktens rörelse i kroppen.

Uppleva processen och ta tillvara
Då citaten är för parallellinkoppling kommer du kunna uppleva att du absorberat långt mer än där står och det är korrekt. Citat är skrivna som hologram så att en liten del innehåller helheten. Ur ett citat kan du uppfatta en hel bok. För att göra det krävs det tid för kroppen och inte minst knoppen att låta detta stiga upp till med­vetandet. Detta är process som kan ta dagar. Allt du hastar igenom går du miste, ofta permanent. Orsaken är att du till citaten vidhäf­tar dina tankar. Dessa är föreställningar som bildar konstruktioner mellan dig och innehållet, mycket likt byggnadsställningar.


Med utomjordisk rytm
Med de radbrytningar och mellanrum jag lagt får du också en känsla för utomjordisk rytm. Den är nödvändig för att förstå deras sätt att tänka. Deras tankar löper som vågor och i oss blir det olika kulmen. Särskilt när texten får läsa sig som den vill själv. Det är det jag försökt förmedla med det sätt jag ställt upp raderna. Det blir i våra ögon som poesi och på ett sätt kan man säga att det är det. Det är rytmisk, gungande och utomjordiskt klingande så. Faktum är att talar du poesi med en utomjording blir du med största sannolikhet förstådd. Anslaget i poesi liknar nämligen utomjordingars förståelse i sinnet.


Perspektiv bortom denna Jord
När du läser detta kommer du inse hur otroligt mycket som är totalt nya perspektiv på dig som människa och på Jorden. Vissa hissnar, andra smärtar. Men vad du än gör, hasta inte. Behandla boken som utomjordingar gör med en andlig respekt och kännedom att tillvaratagandet är det som avgör bokens värde.

Köp boken i vår Webshop