Recension DÄ

Röster & Recensioner


Devor, älvor och änglar

av William Bloom

Recension

Dags att påta i jorden och prata med devorna

Ur Alphaomega 2/99 av K Erika


Att möta naturens väsen, så kallade devor, att lära sig vad dessa är och att arbeta tillsammans med dem kan skapa ekologisk balans, menar William Bloom, författare till Devor, älvor och änglar - Ett modernt synsätt. I den beskriver han devornas liv och hur de skiljer sig från vår. Författaren återger på ett praktiskt och teoretiskt plan vad devor är och hur deras utveckling går till.


Bloom menar att devornas värld existerar parallellt med vår och att de har utvecklat andra förmågor än vi. Medan vi människor har fokuserat på att tänka och agera har devorna nära till varandra, de är ständigt medvetna om sin kosmiska omgivning.


Ordet deva kommer från sanskrit och är ett samlingsnamn för olika former av naturväsen. I vår kultursfär kallas de för älvor, alver, gnomer, serafer, småknytt, änglar osv.


Enligt författaren har devorna en utvecklingsprocess precis som vi och de går in i livet med olika förutsättningar och med en strävan att nå ett högre medvetande. Änglar är den högsta formen av medvetande i devornas utvecklingsbana. På samma sätt som vi lär oss mycket av att kommunicera med dem, så lär de sig av oss och våra förmågor.


Boken beskriver hur man arbetar med trädgårdsdevor, samarbetar med healingänglar, hur man utför ceremonier och meditationer och hur man enklast kommer i kontakt med devavärlden. Devor, älvor och änglar är en inträdesbiljett till en värld full av kunskap och inspiration. Detta är den första boken av William Bloom som översatts till svenska.


Bokfakta


Författare: William Bloom

Titel: Devor, älvor oxh änglar

- Ett modernt synsätt

Utgiven: 1992, 1997, 2002, 2006

Bindning: Häftad

Format: 14,3x21,0 cm

Sidor: 48 s

Vikt: 74 g

ISBN: 978-91-88422-05-7

Köp boken i vår Webshop