Våra författare

Våra författare

- Sorterade efter efternamn

Bloom, William


William Bloom är lärare och författare inom den ordinarie och alternativa utbildningen. Han har en länge associerats med Glastonbury och Findhorn Foundation.


Devor, älvor och änglar är en av hans mest uppskattade böcker som har nytryckts ett flertal gånger. Han är bl.a medförfattare till boken Leylines and Echology tillsammans  med Marco Pogacnik.

Bylund-Paulsson, Kerstin

Kerstin Bylund-Paulsson är uppvuxen i USA och har en Bachelor of Philosophy från Wayne State University i Detroit, Michigan. Hon har varit yrkesverksam astrolog i 25 år. Verksamheten inkluderar personliga och bandade konsultationer samt kurser och föredrag.

.

Jag delade ett arbetsrum med en mycket charmerande om än något arbetsskygg kvinna som hellre läste sina astrologiböcker än utföra det arbete hon avlönades för. Vare sig hon eller astrologin steg i min aktning. Dock visade det sig inom kort att avdelningen jag jobbade på inte skulle bli kvar och till sist, i desperation för ett sätt att fördriva tiden med, började jag läsa hennes astrologiböcker. Efter denna osannolika introduktion till astrologin anmälde jag mig till en kurs i astrologi på en bokhandel vid namn Mayflower där jag tillsammans med en grupp som bestod huvudsakligen av andra Skyttar och lärde mig ämnets grunder. 


När jag arbetar som astrolog erfar jag vilka skatter som finns hos var och en av oss. Jag känner samtidigt en enorm ödmjukhet inför det stora som skapat allt detta och som jag och alla andra blivit en del av.


Crombie, R Ogilvie

R Ogilvie Crombie: Pan och naturandarna av Crombie är en riktig klassiker. Detta häfte har varit till stort nöje för många läsare i över två decennier. Pan och naturandarna är en för många kanske otrolig, men icke desto mindre sannfärdig berättelse av R Crombie om hans upplevelser i Edinburghs Trädgårdar, på ön Iona och i Attingham Park. R Crombie, som studerat fysik, kemi och matematik vid universitetet i Edinburgh, är en tränad, objektiv iakttagare med ett gott minne och utan fallenhet för överdrifter.

Eriksson, Kerstin

Kerstin Eriksson är en ljusarbetare och ett medium som är född i Kungälv en sommardag på 1960-talet när koltrasten sjöng utanför fönstret på BB. Kerstin förstod tidigt som liten flicka, känslan som älvorna gav henne, det var en fjäderlätt känsla av kärlek och glädje med kontakt med Urmodern, vår Jord. Först när hon flyttat till Jämtland, många år senare som vuxen, började saker hända och falla på sin rätta plats!


Hon flyttar med sin man och barn till Jämtland, och där möter hon ärkeängel Michael och hon började gå i hans skola 2005. Och allt eftersom tiden gick så möter Kerstin ärkeängel Faith, och så får hon under några års tid ta emot tre glädjande uppdrag, kanaliseringar från gamla kärleksfulla själar: God, Maria Magdalena och Asaguden Tor. De tre böckerna heter:

  • ”Kvinna du är älskad!” (År 2012 Nektarin Förlag)!
  • ”Vägen till tro - Ett brev från Maria Magdalena!” (2015, Vulkan förlag).
  • ”Hand i hand med asaguden Tor” (2019 Lyacon förlag).
  • "Gudinnornas Visdomsord" (2021 Spektra-Art Förlag)


Det är med stor glädje Kerstin har emottagit orden från olika gudinnor som på olika sätt jobbar för Moder Jord, för att höja medvetenheten om att hon är en levande själ, en Moder, som älskar alla sina barn!


Hallqvist, Janne


Janne Hallqvist Har skrivit ett häfte om Symbolspråket i sägner om naturväsen. Det handlar om människors möte med livskrafter eller naturkrafter som då och då uppträder i ens medvetande. Det ger vägledning om konstruktiva förhållningssätt till dessa krafter och varnar för konsekvenserna av ett misslyckat förhållningssätt.


Kvist, Mikael

Mikael Kvist är författare till 18 böcker och häften: 1992 Mirjams Bok, 1992 Möte med Mirjam, 1994 Marias Röst, 1995 Ärkeängel MiChaEl, 1996 Drottning av Kristall, 1998 Tidkrigarna I, 1998 Tidkrigarna II, 1999 Kort & Gott om Knytt, 1999 Jordens Kristallnät, 1999 Kanalisering, 1999 Naturväsen, 2003 Healing. 2021 Så som änglar vill bli förstådda, 2021 En Utomjordisk manual del 1 och 2, 2021 Dimensionell Årsbok 2020, Dimensionell Årsbok 2021, 2022 Mellan möten och uppdrag.


Mikael har teknisk bakgrund som ingenjör inom elektronik. Han har studerat paranormala fenomen sedan mitten av sjuttiotalet. Mikael Kvist har över 35 års erfarenheter av studier av jordens kristallnät och dess portar. Hans klärvoajanta studier har lett till okonventionella metoder att tekniskt mäta och studera paranormala fenomen. De unika forskningsresultaten finns presenterade på hemsidan PARCS - PAranormal Research Center of Sweden.


Under 80-talet var Mikael redaktör bl.a Vita Vingar. Fram till 1999 skrev han flera artikelserier för tidskriften Alphaomega. Dessa vållade en hel del storm genom sin insatta och kritiska syn på kanalisering.


Mikael har hållit utbildningar i över 15 år. Han har föreläst i ämnen som Jordens Kristallnät, paranormal forskning, kanalisering, naturväsen mm. Han har varit mycket efterfrågad för sina klärvoajanta erfarenheter och sina coachningar.


Mer om Mikael Kvist hittar du på hans personliga hemsida mikaelkvist.se men även på parcs.org.


Wosien, Bernard

Bernard Wosien, dansare och koreograf, skapade en ny rörelse med sin samling av folkdanser och nykoreograferade cirkeldanser. Med dessa tillförde han en ny dimension till begreppet dans. Dans var inte längre bara en kort underhållning och ett nöje. Man kan säga att han förenade dans och meditation till ett i en förening mellan nya och gamla danser. Sacred Dance är en antologi där ibland Wosien själv ingår.


Våra mest lästa författare


1. Kvist, Mikael

2. Bloom, William

3. Hallqvist, Janne

4. Crombie, R Ogilvie

5. Wosien, Bernard


Våra mest sålda titlar


1. Tidkrigarna I

2. Tidkrigarna II

3. Devor, älvor & änglar

4. Marias Röst

5. Kort & Gott om Knytt

6. Ärkeängel MiChaEl

Köp boken i vår Webshop