Utdrag DÄ

Utdrag ur


Devor, älvor och änglar

av William Bloom

Ur kapitlet: Att arbeta med devor


... först är det nödvändigt att ta upp de två viktigaste aspekterna vad beträffar samarbete:


Attityd: Vad det än är för arbete man gör tillsammans med devor så måste man först medvetet kännas vid att devor är närvarande och att arbetet underlättas genom deras närvaro. Det betyder att man måste ha en attityd av tilltro som fungerar, inte i framtiden utan i nuet. Man påstår inte: ”Devor kommer att hjälpa till med detta arbete.” Man konstaterar: ”Devor är med mig här och nu. Jag samarbetar med dem och de underlättar arbetet.” Det är denna medvetna avsikt som sänder ut en ton och därmed drar till oss devor för att arbeta i samverkan. Denna medvetenhet består emellertid inte av intensivt fokus och koncentration; den är ett stilla uttryck av igenkännande. Ens fantasi flyter mjukt in i devaverkligheten medan ens sinne, varsamt och förstående, iakttar en själv. Det är till hjälp att hälsa dem med talade ord: ”Hej devor. Tack för att ni är med mig.”


Handling: För en människa innebär samarbete att verkligen göra något. Detta görande blir emellertid samstämt med deva­medvetande och kommer att brygga över intentionen till manifestation. Nyckeln till att veta vilken handling man ska utföra, ligger i en villighet att agera utifrån intryck. Men denna villighet ska vara grundad på en kärleksfull samstämdhet med sitt arbete. Vad man än gör, så bör ens närmande vara lugnt och kärleksfullt i all stillhet. Ens attityd vara lågmäld kärlek och ens kropp bör inte utstråla energi. Varje attityd av makt och ego är till ingen nytta i detta arbete. Efter att ha blivit samstämd med arbetet och dess syfte, låt tankarna vara stilla och var öppen för första impuls, instinkt eller intryck. Agera sedan utifrån detta intryck. Om det är några tvivel beträffande intryckets riktighet och den antydda handlingen, kan ens urskiljning grundas på om intrycket känns vara i resonans med ovillkorlig kärlek. Man kan också vända sig inåt och fråga utifrån sin inre stillhet: Ja eller nej? Vanligen kommer ett klart svar. Om man inte kan uppnå ett tillstånd av tillförsikt beträffande riktigheten av intrycken som man tar emot, så är det bäst att ta en paus och se över tillståndet hos sin egen personlighet, speciellt när det gäller ärelystnad, otålighet eller brist på tillförsikt.


Avsikten med hela detta närmande är att introducera mänskligt medvetande till det devamedvetande som håller fullkomningen av varje arbete inom ramen för multi­dimensionella kosmiska harmonier och proportioner. Vår alv vet, till exempel, hur den potentiellt perfekta fullkomnade växten ser ut hos sin buske. Genom att intona sig till devamedvetandet kan trädgårdsmästaren beskära på ett sätt som är i resonans med älvans kunskap om den multidimensionella blåkopian. På samma sätt kan människan som helare, samstämd med medvetandet hos ängeln för helande och dess medvetande om perfekt fullkomning, rikta flödet och kvalitén på den helande energin med en känsla av ett fullständigt helande.


I båda dessa exempel kan dock den aktiva människan också arbeta fritt utifrån hennes eller hans egen kunskap och planer. Trädgårdsmästaren kanske vill dra upp en planta på ett visst sätt. Helaren kan känna till en patients särskilda personlighetsbesvär, något som erfordrar uppmärksamhet på ett visst sätt. Människan har friheten att agera kreativt. Under tiden absorberar också devan ny medvetenhet och erfarenhet genom att arbeta på ett sådant sätt med människor.


Bokfakta


Författare: William Bloom

Titel: Devor, älvor oxh änglar

- Ett modernt synsätt

Utgiven: 1992, 1997, 2002, 2006

Bindning: Häftad

Format: 14,3x21,0 cm

Sidor: 48 s

Vikt: 74 g

ISBN: 978-91-88422-05-7

Köp boken i vår Webshop