Drottning av Kristall

Drottning av Kristall

- No 1, Serien Levande Legender

Om boken

Denna levande legend är skriven som en berättelse baserad på möten med Anês. Den ger aning om vår gränslösa potential i egenskap av människa. Är det möjligt att nå bortom alla föreställningars gränser? Att släppa tankens pil fri och låta den löpa fritt bortom föreställningars horisonter. Är det möjligt att föra en hel värld bortom en gräns som inte längre finns för en?

Från omslaget

Vad vet vi om vår värld? Yttre kosmos är gränslöst liksom mikrokosmos är gränslöst har vi länge vetat. Men ändå har våra världsbilder ständigt blivit större. En osynlig gräns av föreställning finns kring varje av vår tanke trots att vi rör oss med oändligt stora tal och oändlighets-beskrivande ord.


Är det möjligt att nå bortom alla föreställningars gränser? Det är vad denna levande legend handlar om. Att släppa tankens pil fri och låta den löpa fritt bortom föreställningars horisonter. Är det möjligt att föra en hel värld bortom en gräns som inte längre finns för en? Det kan räcka med att en ändrar sin tankes bana för att förändring skall ske. Som en gammal vän till mig sade en gång: Tänk en ny tanke, en helt ny tanke och du har gjort mer än de flesta. Du har fullföljt ditt livs största utmaning och uppgift.


Vad vet vi om vår inre värld? Vår föreställning om det yttre kosmos styrs av vår egen tanke. Hur stor är då vår tanke om oss själva? Våga tänk en stor tanke om dig själv och finn själens frihet. Värna om det lilla i dig själv. Spräck skalet till din egen föreställning om dig själv och stjärnhimlen ligger framför dig som ett öppet hav.


Som Drottning av Kristall är Anês högst i sitt rike. Hennes rike, Ljusets Förbund, är vart du än skådar mot stjärnhimlen. Jag har mött henne många gånger. Våra riken har stundtals varit ett. Som Drottning av Ljusets Förbund har hon vandrat på denna jord och som människa har jag vandrat i hennes rike. Hon lever i mitt hjärta. Jag uppmanar dig att ta språnget, att som Miriel i denna levande legend, släppa din tankes pil bortom alla föreställningars gränser alla föreställningars gränser. Gränserna är endast föreställningar. Tänk en tanke bortom din föreställning och du släpper tankens pil fri.


Anês egna ord till mig: Din värld är min oas. Min dröm är din verklighet. Din verklighet är min dröm. Att våga nå bortom sin egen horisont. Att våga nå bortom sin egen begränsning tanken svindlar. Att våga leva.


Om författaren

Läs om Mikael Kvist här och besök gärna hans hemsida


Bokfakta


Författare: Mikael Kvist

Titel: Drottning av Kristall

- No 1, Serien Levande Legender

Utgiven: 1996, 1999, 2002, 2005

Bindning: Häfte

Format: 14,3x21,0 cm

Sidor: 20 s

Vikt: 36 g

ISBN: 978-91-88422-07-1

Köp boken i vår Webshop