Devor, älvor & ...

SPEKTRA-ART Bokförlag

Böcker mellan himmel och jord

Devor, älvor och  änglar

- Ett modernt synsätt

Om boken

William Bloom belyser devor och älvors sammanhang ur både teoretisk och praktisk synvinkel baserat på hans mångåriga erfarenhet. Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt deras väsen och funktion i den parallella livsström som de lever i. Bloom berättar hur vi praktiskt kan samarbeta med devor inom alla områden.

Från omslaget

Devor älvor och änglar ­ Ett modernt synsätt beskriver ämnet devor på ett intressant och insiktsfullt sätt. William Bloom belyser devor och älvors sammanhang ur både en teoretisk och praktisk vinkel baserade på hans mångåriga erfarenheter. Flera direkt tips i förnimmandet av och arbetandet med devor ges. En intressant bok som ger en helhetssyn i ett ämne som blir alltmer aktuellt.


Ur innehållet


 1. Första principerna - Devaessens
 2. Skillnaden mellan deva- och atommedvetande
 3. Devans kropp
 4. Deva existens
 5. Förnimma devor
 6. Arbeta med devor
 7. Devornas utveckling
 8. Plantdevor, landskapsdevor och mänskligt samarbete
 9. Devor i meditation, religion, ceremoni och ritual
 10. Helande änglar
 11. Stadsänglar, änglar i hemmet och muser


Om författaren

Läs om Willam Bloom här och besök gärna hans hemsida


Röster och recensioner

Länk till recensioner här


Utdrag

Länk till utdrag här

Bokfakta


Författare: William Bloom

Titel: Devor, älvor och änglar

- Ett modernt synsätt

Utgiven: 1992, 1997, 2002, 2006

Bindning: Häftad

Format: 14,3x21,0 cm

Sidor: 48 s

Vikt: 74 g

ISBN: 978-91-88422-05-7

Köp boken i vår Webshop