Utdrag MR

SPEKTRA-ART Bokförlag

Böcker mellan himmel och jord

Utdrag ur

 

Marias Röst

av Mikael Kvist

Valda texter:

 

EN STILLA INRE RÖST

 

MARIA talar inte med ord utan med intryck. Intrycken kommer som begrepp och visioner. Begreppen kan närmast liknas vid ord och meningar. Ett begrepp kan ibland skrivas som ett eller flera ord, men för det mesta behövs flera meningar för att kunna omfatta det. Visionerna kan närmast liknas vid bilder. De är dock mycket mer levande och omfattande. En målning skulle endast kunna återge en liten del.

 

FÖR den som försöker att återge i ord eller bild kan resultatet kännas tafatt. Innehållet får endast genklang om det egna instrumentet är stämt så att resonans kan uppstå.

 

MARIAS röst är en stilla inre röst som endast kan bli hörd om det egna sinnet är motsvarande stilla och tyst. Då är Hennes frid din.

 

MINA ORD ÄR ORDLÖSA

 

MIN önskan är att kunna använda lika få ord som Maria använder när Hon talar till mig. Allt Hon förmedlar är så enkelt och naturligt. Hon är självklarheten, mildheten och enkelheten själv. Jag har försökt förmedla Marias budskap och anda med få ord. Maria talar inte - Hon är.

 

MINA ord är ordlösa

Min sång är tyst

Min närvaro är osynlig

Min omfamning är utan beröring

 

JAG är allt detta

Och ändå talar jag till dig

Ändå sjunger jag för dig

Ändå visar jag mig för dig

Ändå berör jag dig

Ändå kan jag fylla dig helt

 

TYST SOM EN VISKNING

 

DÅ Maria talar gör Hon det tyst och milt som en viskning. Det är bara det stilla och fridfyllda sinnet som nås av Hennes ord. Det är bara det öppna sinnet som fylls av Hennes närvaro. Överallt där Hon får komma in sprider Hon förståelsens kärlek och frid.

 

JAG är alltid med dig

Jag talar alltid till dig

Men tvingar mig aldrig på dig

Jag överröstar aldrig

Nej, min röst är så tyst som en viskning

Och min närvaro är så mild som en smekning

 

NÄR jag talar till dig

Hör du min röst bara om du vill höra den

När jag ber dig

Följer du mina ord bara om du vill följa dem

 

NÄR du ber mig komma

Är jag omedelbart med dig

Du behöver inte yppa ett ord

Inte ens mitt namn

Och när du ber mig om hjälp

Har jag hörsammat dig

Innan du ens fann orden för hjälp

 

JAG kommer innan någon mig ber

Innan något dig sker

 

MÅNGA NAMN

 

MARIA är endast ett namn, en gestalt, ett uttryck för en grundläggande andlig princip. Hon har andra namn, andra uppenbarelseformer och uttryckssätt. Och de är många:

 

VI är alla ett i den högste

Som regnbågens olika färger

Bildar vi tillsammans det vita ljuset

 

KVINNLIGA GUDSPRINCIPEN

 

JAG kände närvaron av ett svårdefinierat väsen som först gjorde mig förvirrad, sedan undrande när alla framträdde en efter en: Kwan Yin kom i violett. Fatima kom och presenterade sig och förklarade: "Jag är den Svarta Madonnan av Barcelona." Sedan kom Jungfru Maria och åter andra. De kom i en lång sekvens och gav mig varsin blomma och uttryckte alla:

 

VI är en och samma

Vi är olika aspekter

Av den kvinnliga gudsprincipen

 

TIDSBEGREPPET i denna upplevelse går inte att återge utan motsägelsefulla ord. De var alla där samtidigt men visade sig en i taget. Det tog ingen tid - det var ett tidlöst tillstånd som ändå gav upplevelsen av ett förlopp. Samtidigt kunde mitt sinne vandra fram och tillbaka och välja var jag ville gå in i sekvensen.

 

DE hade alla helt olika utstrålning som olika personligheter men var ändå ett. Det var som att ha mött en människa i olika yrkeskläder, situationer eller humör och inte tidigare känt igen henne som en och samma. Detta väsen eller tillstånd som fanns bakom varje ansikte gav mig en glimt av den eviga kvinnliga gudsprincipen.

 

ÖPPEN BLOMMA

 

DET kommer en dag

Då ditt hjärta är

Som en öppen blomma

Utanpå ditt bröst

 

DET är då så stort

Att det inte längre

Kan hållas inneslutet

Inuti dig själv

 

ETT SÅRAT HJÄRTA

 

JAG höll en bild av Maria framför mig. Hon fyllde mig, berörde mitt hjärta och blev levande. Jag nästan tappade andan i Hennes närvaro. Jag var fylld av både glädje och smärta. Det var en smärta som egentligen inte gjorde ont. Smärtan var kärlek. Mina ögon drogs till en dolk Hon hade i hjärtat. Jag hade sett bilden många gånger förut men aldrig noterat dolken. Nu uppfyllde den hela mitt sinne.

 

ENDAST ett sårat hjärta

Kan ta emot min tröst

Att ha ett öppet hjärta

Är som att bära ett sårat hjärta

 

DET skenbart hela hjärtat

Är det verkligt sårade hjärtat

Det är det slutna hjärtat

Som är det svaga hjärtat

 

JAG är ditt hjärtas belöning

Det orädda hjärtats balsam

Hjärtat som är orädd för att bli sårat

Det jag ger blir bara större

 

ALLA slutna hjärtan

Har blivit sårade

Och valt ensamhet och säkerhet

Utan att förstå

Att det var kärlek som sårade

 

Bokfakta

 

Författare: Mikael Kvist

Titel: Marias Röst

- Ett personligt möte

Utgiven: 1994

Bindning: Häftad

Format: 12x20 cm

Sidor: 80 s

Vikt: 96 g

ISBN: 978-91-88422-04-0

Köp boken i Spektra-Art Webshop